Bliżej Mam

BLIŻEJ MAM NA WOLI (2018):

  • cykl 10 spotkań dla mam z niemowlętami „Bliżej Mam”;
  • trzy warsztaty tematyczne dla rodziców: „Złość w rodzicielstwie”, „Emocje dziecka”, „Granice w rodzicielstwie”;

Bliżej Rodziców

BLIŻEJ RODZICÓW NA WOLI (2019):

  • 6 spotkań grupy wsparciowo-warsztatowej „Emocje w rodzicielstwie;
  • Grupa dla ojców “Moc Ojca” – cykl 5 spotkań dla ojców dzieci do 6 r.ż.;
  • „Mama w zgodzie ze sobą. Warsztat o asertywności – teoria i praktyka” – 9-godzinny warsztat uczący wybranych asertywnych zachowań;
  • Dodruk kolejnych egzemplarzy broszury pt. „Złość w rodzicielstwie”;
BLIŻEJ RODZICÓW NA WOLI II (2020):
  • 6 spotkań grupy wsparciowo-rozwojowej dla mam z niemowlętami “Bliżej Mam”;
  • 5 spotkań grypy wsparciowo-warsztatowej dla rodziców „Emocje w rodzicielstwie”;
  • 3 spotkania grupy warsztatowej dla ojców “Moc Ojca”
  • 8-godzinny warsztat dla rodziców “Dobra Komunikacja” dotyczący komunikacji w rodzinie;