Dla Dzieci

 • Spotkania z Leonem – cykl 11 zajęć psychoedukacyjnych w tej samej grupie dzieci 5-6 letnich, najczęściej w grupie przedszkolnej.

  Umożliwia dzieciom pogłębienie świadomości własnych uczuć, uwrażliwienie na potrzeby i uczucia innych osób, poznanie konstruktywnych sposobów wyrażania złości. naukę radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych, uświadomienie sobie swojej roli w pomaganiu innym, poznanie zasad dobrej współpracy z innymi.

  Autorami programu są Ewa Czemierowska-Koruba oraz Hubert Czemierowski.

  Tematyka spotkań:

  1. Czego potrzebujemy, żeby czuć się dobrze?
  2. Przyjemne i nieprzyjemne uczucia.
  3. Złość.
  4. Jak mogę sobie poradzić, gdy ktoś mi dokucza?
  5. Czy wolno skarżyć?
  6. Jak pomóc innym?
  7. Czy warto dokuczać innym?
  8. Przepraszanie.
  9. Współpraca w grupie.
  10. Rozwiązywanie konfliktów.
  11. Podsumowanie i zakończenie cyklu.