Bliżej Siebie w Przedszkolu

BLIŻEJ SIEBIE W PRZEDSZKOLU W DZIELNICY WAWER:

  • cykl 11 zajęć psychoedukacyjno-profilaktycznych pt. „Spotkania z Leonem” dla dzieci w wieku 6 lat;
  • 4 warsztatowe spotkania dla rodziców pt. “Granice w rodzicielstwie”;
  • Spotkania grupy warsztatowo-rozwojowej pt. „Laboratorium Nauczycielskie” dla nauczycieli przedszkolnych;
  • Szkolenie dla nauczycieli „Przemoc wobec dzieci”;
  • Konsultacje indywidualne dla nauczycieli/rodziców/opiekunów;
  • Przygotowanie uzupełniających materiałów edukacyjnych dla dzieci, nauczycieli i rodziców, związanych z tematyką przeprowadzonych zajęć;