Dla Mam

  • Bliżej Mam – grupa wsparciowo-rozwojowa z elementami warsztatowymi dla mam z niemowlętami do 10 miesiąca życia. Cykl stanowi 10-12 spotkań w stałej grupie uczestniczek, ma charakter zamknięty, co oznacza, że w trakcie nie dołączają nowe osoby. W bezpiecznej i życzliwej atmosferze poruszamy zagadnienia istotne w początkach macierzyństwa, takie jak: opowieści porodowe, rola matki, zmiany w związku, relacje z własnymi rodzicami, wiedza a intuicja, koniec urlopu macierzyńskiego, itd. Dbamy o to, aby w czasie naszych spotkań było miejsce na rozmowę o tym, co piękne, wzmacniające, dające siłę, ale również o tym, co trudne, przytłaczające, zaskakujące. Przyglądamy się emocjom i uczuciom, które Wam towarzyszą. Podekscytowaniu, radości, smutkowi, żalowi, zaskoczeniu… Dajemy możliwość wzajemnego dzielenia się swoimi doświadczeniami, refleksjami, przeżyciami. Wspólnie zastanawiamy się, jak zaakceptować nową rzeczywistość.
  • Bliżej Porodu – cykl spotkań będących cennym uzupełnieniem wiedzy przekazywanej w szkołach rodzenia, skupiający się na kobiecie i jej potrzebach, emocjach, doświadczeniach z okresu ciąży, porodu i połogu. Wspólnie z uczestniczkami zastanawiamy się, jak to będzie i czy można się przygotować do macierzyństwa. Skupiamy się przede wszystkim na psychologicznych i emocjonalnych aspektach okresu okołoporodowego. Co nie przeszkadza temu, że często splecione są one bardzo blisko z tymi fizycznymi lub fizjologicznymi, dlatego i do nich się odnosimy. Tworzymy przyjazną przestrzeń, w której każda z uczestniczek może powiedzieć, czego się boi, co ją dręczy, czym się cieszy.
  • Mama w zgodzie ze sobą – warsztat przybliżający pojęcie asertywności – tego, w czym się ona przejawia, czym różni się od postawy agresywnej lub uległej i kogo dotyczy. Składa się z dwóch części realizowanych w dwa dni – pierwszego dnia omawiamy asertywność wobec samych siebie, jako niezwykle istotnej bazie, na której można budować asertywne zachowania. Drugie spotkanie dotyczy asertywności wobec innych i poza przekazem wiedzy, uczy wybranych asertywnych zachowań.