Dla Nauczycieli

  • Laboratorium Nauczycielskie – cykl 4 spotkań dla kadry pedagogicznej, w trakcie których omawiane są zagadnienia uwzględniające potrzeby nauczycieli: współpraca i komunikacja z rodzicami, komunikacja bez przemocy, współpraca z dzieckiem, praca z emocjami własnymi, reagowanie na emocje dziecka.
  • Budowanie relacji z dziećmi, praca wg Planu Daltońskiego – warsztaty prowadzone przez Hannę Geisler.