Dla Rodziców

  • Emocje w rodzicielstwie – grupa wsparciowo-rozwojowa dla rodziców dotycząca przeżywania trudnych emocji w rodzicielstwie, zarówno z perspektywy dziecka, jak i rodzica. Udział w spotkaniach pozwala przyjrzeć się emocjom swoim i dziecka, porozmawiać o nich, dowiedzieć się, jakie jest ich źródło, jak sobie z nimi radzić, jak je wyrażać bez krzywdzenia bliskich, jak pomóc dziecku w ich przeżywaniu.

  • Moc Ojca – grupa warsztatowo-rozwojowa obejmująca 3-5 spotkań, w czasie których ojcowie w męskim gronie rozmawiają nt. trudności i sukcesów w ojcostwie i innych sferach, norm i trudności rozwojowych odnoszących się do dzieci, wzmacniają własne zasoby indywidualne, dzielą się swoimi doświadczeniami, wzajemnie słuchają i inspirują, na każdym spotkaniu zdobywają umiejętność przydatną w relacji z dziećmi, znajdują przestrzeń na realizację swoich indywidualnych celów, mają możliwość ustalić indywidualny plan działania.
  • Komunikacja w rodzinie – 2-dniowy warsztat dla rodziców, pozwalający zdobyć umiejętności prawidłowej i skutecznej komunikacji opartej na szacunku, zarówno w związku jak i w relacji z dziećmi.

  • różne warsztaty tematyczne: Złość w rodzicielstwie, Budowanie poczucia wartości dziecka, Asertywny Rodzic, High Need Baby, Wysokowrażliwe Dziecko, itd.