Bliżej Rodziców

OFERTA EDUKACYJNA I ROZWOJOWA DLA RODZICÓW Z DZIELNICY WESOŁA (2018):

 • cykl 10 spotkań dla mam z niemowlętami „Bliżej Mam”;
 • 8 spotkań grupy wsparcia dla rodziców pt. “Emocje w rodzicielstwie”;
 • 4 warsztatowe spotkania dla rodziców pt. “Granice w rodzicielstwie”;
 • warsztat dla ojców dotyczący budowania trwałej, bezpiecznej i bliskiej więzi pomiędzy ojcem a dzieckiem;
 • warsztat dla rodziców pt. “Porozumienie i komunikacja bez przemocy”, przybliżający uczestnikom zagadnienia związane z koncepcją komunikacji NVC;
 • autorska broszura pt. “Złość w rodzicielstwie”, rozdystrybuowana w przestrzeni publicznej dzielnicy Wesoła (biblioteki, domy kultury, kawiarnie, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, OPS, urząd dzielnicy), rozdawanej również rodzicom w czasie warsztatów oraz udostępnionej w formie elektronicznej;

Bliżej Rodziców Edycja II (2019)

 • cykl 10 spotkań dla mam z niemowlętami „Bliżej Mam”;
 • 7 spotkań grupy wsparciowo-warsztatowej pt. „Emocje w rodzicielstwie”;
 • grupa dla ojców Moc Ojca – cykl 3 spotkań dla ojców dzieci do 6 r.ż.;
 • warsztaty tematyczne dla rodziców: Poczucie własnej wartości u dzieci; Asertywny rodzic; Złość rodzicielska; Dziecięca złość; Przywództwo w rodzinie;
 • autorska broszura pt. „Komunikacja, która zbliża”, przybliżająca prawidłową komunikację z dzieckiem, opartą na szacunku;

Bliżej Rodziców Edycja III (2020)

 • grupa dla ojców “Moc Ojca” – cykl 4 spotkań dla ojców dzieci do 6 r.ż.;
 • 6 warsztatów tematycznych dla rodziców: Odstresowany Rodzic; Złość rodzicielska; Dziecięca złość; Dodaj mi skrzydeł – o budowaniu poczucia własnej wartości; Rodzicielskie granice; Relacje w rodzeństwie;
 • autorska broszura pt. “Rośnij w mocy!” nt budowania poczucia własnej wartości u dzieci;

Bliżej Rodziców Edycja IV (2021)

 • 10 spotkań grupy wsparcia i rozwoju dla mam z niemowlętami “Bliżej Mam”;
 • 6 spotkań grupy warsztatowo-rozwojowej dla rodziców “Emocje w rodzicielstwie”;
 • cykl warsztatowy “Kids’Skills” dla rodziców oparty o TSR i metodę “Dam radę!” Bena Furmana;
 • 10 godzin seminariów rodzicielskich opartych o pedagogikę Jespera Juula;
 • 6 warsztatów tematycznych dla rodziców: Dodaj mi skrzydeł! Warsztat o poczuciu własnej wartości; Złość rodzica; Wprowadzenie do NVC; Odstresowany Rodzic; Relacje w rodzeństwie; Złość dziecka;