Misja

Nasza organizacja stawia sobie za cel wspieranie rodziny jako całości oraz poszczególnych jej członków. Promuje ideę macierzyństwa w zgodzie ze sobą, udziela wsparcia kobietom planującym potomstwo, kobietom w okresie okołoporodowym i wczesnego macierzyństwa.

Wspiera rodziny oraz poszczególnych jej członków w harmonijnym rozwoju, w poszukiwaniu wiedzy, informacji oraz pomocy emocjonalnej i psychologicznej, w poprawie jakości życia na różnych jego etapach.

Wspiera rozwój osobisty rodziców i opiekunów poprzez zwiększanie ich kompetencji w wychowaniu i opiece nad dziećmi.

Upowszechnia ideę świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa opartego na szacunku, akceptacji i relacji z dzieckiem.

Bliskość

Rodzina

Rozwój

Relacje

Wsparcie