Bliżej Rodziców

OFERTA EDUKACYJNA I ROZWOJOWA DLA RODZICÓW Z DZIELNICY WESOŁA:

 • cykl 10 spotkań dla mam z niemowlętami „Bliżej Mam”;
 • 8 spotkań grupy wsparcia dla rodziców pt. “Emocje w rodzicielstwie”;
 • 4 warsztatowe spotkania dla rodziców pt. “Granice w rodzicielstwie”;
 • warsztat dla ojców dotyczący budowania trwałej, bezpiecznej i bliskiej więzi pomiędzy ojcem a dzieckiem;
 • warsztat dla rodziców pt. “Porozumienie i komunikacja bez przemocy”, przybliżający uczestnikom zagadnienia związane z koncepcją komunikacji NVC;
 • stworzenie i publikację broszury pt. “Złość w rodzicielstwie”, rozdystrybuowanej w przestrzeni publicznej dzielnicy Wesoła (biblioteki, domy kultury, kawiarnie, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, OPS, urząd dzielnicy), rozdawanej również rodzicom w czasie warsztatów oraz udostępnionej w formie elektronicznej;

Bliżej Rodziców Edycja II

 • cykl 10 spotkań dla mam z niemowlętami „Bliżej Mam”;
 • 7 spotkań grupy wsparciowo-warsztatowej pt. „Emocje w rodzicielstwie”;
 • Grupa dla ojców Moc Ojca – cykl 3 spotkań dla ojców dzieci do 6 r.ż.;
 • Warsztaty tematyczne dla rodziców: Poczucie własnej wartości u dzieci; Asertywny rodzic; Złość rodzicielska; Dziecięca złość; Przywództwo w rodzinie;
 • Broszura pt. „Komunikacja, która zbliża”, przybliżająca prawidłową komunikację z dzieckiem, opartą na szacunku;